Форма входу

Архів записів

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Конференції

Національна академія наук України
Відділення літератури, мови, мистецтвознавства
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського
Національний музей народної архітектури та побуту України


8-10 жовтня 2009 року у м. Києві відбудеться Міжнародна наукова конференція «Народна культура України: традиції і сучасність», присвячена 40-річчю заснування Музею народної архітектури та побуту України.  
Крім пленарного засідання працюватимуть секції:
• Музеї просто неба: історія створення, принципи організації, тематична структура та ін.;
• Етноландшафт музейної експозиції та довкілля: проблеми дослідження, охорони та збереження;
• Комплексні регіональні дослідження народної культури;
• Особливості збереження, охорони і використання пам’яток народної культури;
• Фондові колекції: комплектування, наукове опрацювання, комп’ютеризація тощо;
• Традиційні ремесла і промисли, свята та обряди в експозиціях та науково – освітній діяльності музею;
• Народна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів.
Тему доповіді, повідомлення, інформації чи виступу просимо висилати до 01 серпня 2009 року за адресою: 03026 Київ, с. Пирогів, Національний музей народної архітектури та побуту України, оргкомітет (тел.:526-57-65, факс: 526-25-27, ел. пошта: s.musey@i.ua) конференції.
За матеріалами конференції планується видання наукового збірника. Доповіді у формі наукової статті просимо подати під час проведення конференції. 
Вимоги до оформлення статті:
Подавати на електронних носіях з роздрукуванням, обсягом до 12 сторінок. Вгорі справа: прізвище, ім’я автора, нижче – назва міста. Назва статті – посередині великими літерами. Текст Microsoft Word; шрифт Time New Roman; кегель - 12 (розширення rtf). Параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм, інтервал між рядками – 1,5. Просимо в заявці вказувати зворотню електронну або поштову адресу, за якою буде надсилатися підтвердження Вашої участі в конференції. В кінці статті слід додати резюме українською та англійською мовами.
Участь у конференції за рахунок установи та організації, що відряджає.

                                                                                                                     Оргкомітет
                                                              ПРОГРАМА
Міжнародної наукової конференції, присвяченої 40-річчю заснування Національного музею народної архітектури та побуту України

«Народна культура України: традиції і сучасність»Оркомітет конференції
Співголови оркомітету: 
• Скрипник Ганна Аркадіївна, директор ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, академік НАН України
• Федака Павло Михайлович, директор Національного музею народної архітектури та побуту України
Секретар оркомітету:
• Пономаренко Світлана Григорівна, вчений секретар Національного музею народної архітектури та побуту України
Члени оркомітету:
• Габор Іван Іванович, заступник директора Національного музею народної архітектури та побуту України
• Паньків Ігор Михайлович, заступник директора з наукової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України
• Орел Лідія Григорівна, ст.н.с. Національного музею народної архітектури та побуту України
• Босий Олександр Георгійович, завідувач відділу народного мистецтва Національного музею народної архітектури та побуту України
• Несен Ірина Іванівна, завідувачка відділу «Полісся» Національного музею народної архітектури та побуту України
• Свирида Раїса Олександрівна, завідувачка відділу «Середня Наддніпрянщина» Національного музею народної архітектури та побуту України
• Вовченко Петро Трохимович, завідувач відділу «Полтавщина та Слобожанщина» Національного музею народної архітектури та побуту України
• Матійчук Михайло Михайлович, завідувач відділу «Карпати» Національного музею народної архітектури та побуту України
• Зозуля Ніна Олексіївна, завідувачка відділу «Поділля» Національного музею народної архітектури та побуту України
• Василенко Тамара Миколаївна, завідувачка відділу «Українське село 60-70 років ХХ ст. та Південь України» Національного музею народної архітектури та побуту України
• Назаренко Людмила Станіславівна, завідувачка відділу фондів Національного музею народної архітектури та побуту України

9 жовтня, п’ятниця

Відкриття конференції

• Вступне слово: директор Національного музею народної архітектури та побуту України П.М. Федака

Привітання: Тронько Петро Тимофійович, академік НАН України, голова
 Національної спілки краєзнавців України, Толочко Петро Петрович, академік НАН України, голова Всеукраїнського товариства охорони пам’яток історії і культури

Пленарне засідання
Наукові доповіді:

Федака Павло Михайлович, д.і.н, директор Національного музею народної архітектури та побуту України Національний музей народної архітектури та побуту 
України на відтинку свого 40-річчя.

Жулинський Микола Григорович, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України Формування цілісного національного соціогуманітарного простору у контексті викликів ХХІ ст.
Скрипник Ганна Аркадіївна,
академік НАН України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України Українське музейництво за роки незалежності: здобутки і втрати.


   
   
   

Секційні засідання

Секція І: Музеї просто неба: історія створення, принципи організації, тематична структура.
Етноландшафт музейної експозиції та довкілля: проблеми дослідження, охорони і збереження.

Керівники: д.і.н. Мирослав Сополига, д.і.н. П.М. Федака

Секретар: Т.М. ВасиленкоЛ.Г. Орел (м. Київ) До історії створення Національного музею народної архітектури та побуту України

Мирослав Сополига, д. і. н. (Словаччина)  Музеї просто неба Словаччини: історія створення, здобутки і проблеми

С.А. Локотко  (м. Мінськ)  Сучасні проблеми Музею народної архітектури і побуту Білорусії

Івета Зускінова  (Словаччина) Ліптовський музей: історія створення, сучасний стан і проблеми.

Моркунас Э. Ю.   к.і.н., (Литва)  Відображення литовського містечка у музеї народного побуту Литви


Віктор Коукал,  Радек Влк (Чехія)  Валаський музей просто неба: досвід діяльності і проблеми  


С.В. Верговський (м. Київ) Передумови створення, наукові засади та перспективи розвитку НМНАПУ 


Н.О. Зозуля, (м. Київ) Рослинний світ в побутовій культурі подолян: на матеріалах експозиції зони «Поділля» НМНАПУ

Л. С. Михальчук (м. Галич) Музей як центр етнографічних досліджень

М. М. Матійчук (м. Київ) Експозиція «Карпати» у НМНАПУ

Н. В Топеха (Закарпатська обл.) Використання сучасних технологій для розширення кола відвідувачів музею


О. Г. Кучурян (м. Чернівці) Історія створення та сучасні проблеми основних напрямків музейної роботи Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту

Т. М. Василенко (м. Київ) Експозиція «Українське село 60-70-х років ХХ ст.» в Національному музеї народної архітектури та побуту України.

О. В. Гриневич (м. Миколаїв) Історія створення та функціонування німецьких музеїв – садиб в Миколаївській області


Г. І. Козій (м. Переяслав -Хмельницький) Краєзнавець Федот Іщенко: його концепція Музею народної архітектури та побуту в Переяславі

І. С. Бова (м. Переяслав- Хмельницький) Особливості створення дендропарку на базі зелених насаджень Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини

М. М. Погорілий (м. Переяслав -Хмельницький)  Тематичний музей історії лісового господарства в комплексі Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини: історія створення, концептуальні засади

С. М. Зубер (м. Переяслав- Хмельницький) Музей українських обрядів НІЕЗ «Переяслав»: до історії створення експозиції

І. М. Дашевська (о. Хортиця) Роль культурного ландшафту в експозиційній структурі історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» (о. Хортиця)

І. І. Денисюк (м. Київ) Роль зелених насаджень у формуванні ландшафту НМНАП України

Р. К. Тишкевич (м. Сарни, Рівненська обл) Сарненський історико-етнографічний музей: сторінки створення

О. Рязанцева (с. Прелесне, Донецька обл.) Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості

Ю. П. Кречуняк (смт. Верховина) Історія створення Верховинського регіонального історико – краєзнавчого музею Гуцульщини

Секція ІІ: Комплексні регіональні дослідження народної культури України.

Традиційна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів

Керівники: к.арх. З.С. Гудченко, к.і.н. І.І. Несен
Секретар: Л.А. Главацька

Г. С. Щербій (м. Київ) До питання про термінологію та періодизацію культури українців.

І. І. Несен (м. Київ) Розвиток художнього ткацтва в кінці ХХ-поч. ХХІ ст.: проблеми і перспективи  

Л. Ф.Артюх (м. Київ) Пшениця в українській побутовій культурі

З. С. Гудченко (м. Київ) Архітектурно-етнографічне дослідження Поділля в останній третині ХХ ст.

С. О.Щербань (м. Київ) Рублене житло Полтавщини (Шишацький р-н). За матеріалами польових досліджень  

Р. О Свирида. (м. Київ) Особливості традиційного житла Уманщини

М. С. Верговська (м. Київ) Поєднання традиції каркасного і зрубного будівництва Середньої Наддніпрянщини

Г.Князюк  (м. Київ) Український звичай

В.Романюк (м. Львів) Мисливська магія Гуцульщини

Т. І.Длінна (м. Миколаїв) Релігійні колядки як явище української народної культури

О. В.Волос (м. Миколаїв) Музейна та виставково-просвітницька діяльність земств Степового Побужжя  

А. В.Зюбровський (м. Львів) Хліб у традиційному побуті Рівненщини (за матеріалами експедиції липня 2009 р. у Гощанський район Рівненської області)

В. І Троїцька (м. Опішне) З історії дослідження глиняних виробів у звичаєвості населення Х-ХШ ст..

В.М.Добровольська (м. Вінниця) Внесок подільських майстрів у загальну скарбницю українського гончарства

Г. Г.Кондова (Хмельницька обл.) Українське народознавство на початку ХХІ ст.(теорія, методи і тенденції розвитку)
 
П. П.Федака (м. Ужгород) Народна культура українців Закарпаття на сторінках журналу «Наш рідний край» (1922-1939)

О. Н.Жукова (м. Мінськ) Збереження традицій народної культури у Білоруському державному музеї народної архітектури та побуту

І. В.Яворська (м. Київ) Про Святу Параскеву

В. І.Косаківський (м. Вінниця) Фольклорно-етнографічне дослідження Поділля останніх років

В. С. Рудь (м. Вінниця) Топоніміка с Северинівки Жмеринського району Вінницької обл.

І. Шрамко (м. Київ) Вік козацтва України

С. О.Довгань (м. Київ) Твори українських письменників як джерело знань з матеріальної культури (Центральна Україна).

О. О.Боряк (м. Київ) Музей «Української спадщина» в Едмонтоні (Канада): чи можливий канадський досвід на українських теренах ?

І. М.Щербак (м. Київ) Регіональна етнокультурна спадщина в туристичних маршрутах України

Т. М.Величко (м. Київ) Роль музеїв у суспільстві (на прикладах діяльності етнографічних музеї Півдня України в ХХ – на поч. ХХІ ст.)

М. І.Дзурак (с. Криворівня, Івано – Франківська обл.) Станіслав Вінценз і Гуцульщина

Л. А.Главацька (м. Київ) Жіночий одяг Східної Бойківщини (Рожняківщина) кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Секція ІІІ: Особливості збереження, охорони і використання пам’яток народної культури.
  Фондові колекції: комплектування, наукове опрацювання, комп’ютеризація.
   
  Керівники: академік Микола Мушинка, к.і.н. І.М. Паньків
Секретар: Н.А. Силенко

Микола Мушинка, академік НАН України (Словаччина)  Історія Євангелія Церкви святого Архистратига Михаїла з 
с. Дорогинка Київської області (експозиція Національного музею народної архітектури та побуту України)

Н. Ю.Чергік (о. Хортиця) «Магія» гончарства в умовах інтерактивних форм роботи з відвідувачами історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця»

Н. Візир (м. Опішне) Гончарна спадщина Опішного в зібранні Російського етнографічного Музею (за матеріалами керамологічної колекції, зібраної Іваном Зарецьким).

В. М. Литовка (м. Черкаси) Рушникове розмаїття написів та підписів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на Черкащині.

С. Г. Пономаренко (м. Київ) День дитячої творчості у НМНАП України

А. С. Главацький (м. Київ) Лісорубські колиби в експозиції «Гуцульщина» НМНАПУ

Л. С.Назаренко (м. Київ) Загальна характеристика музейної збірки гуцульських кахель(1969-2009 рр.)

О.Васянович (м. Київ) Традиційне житло української дрібної шляхти у П половині ХІХ – І половині ХХ ст. (Галицько-Поліські паралелі)

Р. Б. Тарнавський (м. Львів) Толока при будівництві в кінці ХІХ – на початку ХХ ст..: трудовий та обрядовий аспекти (за матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону)

Г. В.Голубець (м. Львів) Декоративно-ужиткове мистецтво України другої половини ХХ ст. у фондових колекціях Львівських музеїв: народні традиції і професійна творчість.

С. В.Костюк (м. Тернопіль) Фонд кераміки Тернопільського обласного краєзнавчого музею

Г. К. Шафранська (м. Київ) Особливості українського народного одягу.

С. М . Прохацький (м. Київ) Збірка кераміки (1969-2009 рр.) в фондових зібраннях НМНАПУ

Л. М. Попова (м. Київ) Колекція писаних пам’яток в зібраннях НМНАПУ

В. Ф. Бойченко (м. Київ) Колекція живопису (короткий огляд) в фондових зібраннях НМНАПУ

Л. А Силенко. (м. Київ) Колекція взуття в зібраннях НМНАПУ

Л. О. Годліна (м. Переяслав -Хмельницький) Переяславські вишиті рушники ХІХ ст. у фондовій збірці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

П. Т. Вовченко  (м. Київ) Проблема автентичності конструкцій і матеріалів пам’яток народної архітектури в музеях - скансенах.

У. Паньо (м. Калуш) Проблеми подачі субкультури Українського збройного резистансу першої половини ХХ ст.в музейній експозиції (на прикладі колекції примітивного живопису Петра Савчина)


О. Д.Ясевіна  (Хмельницька обл.) Історико-культурна спадщина Полонського району як джерело виховання школярів

Д. А. Ожогіна (м. Мінськ) Знаряддя первинної обробки льону в колекції Білоруського державного музею народної архітектури та побуту

Г. В.Гайдукова (м. Мінськ) Реставрація кераміки при нестабільних умовах експонування

С. Ю.Тєлкова (м. Мінськ) До питання комплектування фондових колекцій в Білоруському державному музеї народної архітектури і побуту

Є. В.Гайова (м. Київ) Народний одяг Хустщини кінця ХІХ - середини ХХ ст. в колекції НМНАПУ

Секція ІУ: Традиційні ремесла і промисли, свята та обряди 

      
  Керівники: к.і.н. О.Г. Босий, Р.Р. Кобальчинська

Секретар: О.П. Громова

 
О. Г. Босий (м. Київ) Сучасні методи дослідження традиційної української культури і мистецтва 

Л. А. Костенко (м. Київ)Кушнірський кустарний промисел на Лівобережному Поліссі кінця ХІХ- середини ХХ ст.

Д. О. Копйова (м. Київ) Народне гончарство Берестейщини у ХХ ст.

О. В. Щербань (м. Опішне)  Використання глиняного посуду у весільному обряді Полтавщини.

О. Я. Олексюк (м. Галич) Великодні звичаї на Опіллі

Р. П. Ковальський (м. Галич) Давні промисли Опілля

Л. Я. Бойко (м. Галич) Зимова обрядовість Опілля

Н. М. Бойко (м. Львів) Елементи народних вірувань в обряді хрещення дитини

В. Р.Нємєц (м. Львів) Обрядовість після весільного циклу на Волині: співвідношення традицій та інновацій (друга половина ХІХ-ХХ ст.).

М. М.Хоменко (м. Черкаси) Традиції пасічницької справи на Черкащині

Л. О. Потапенко (м. Київ) Млинарський промисел в Україні

І. І. Грибанич (м. Ужгород) Діюча водяна кузня («Гамора») в с.Лисичеві Іршавського району Закарпатської обл.

Н.О. Юхименко (м. Переяслав- Хмельницький) Поминальні дні в календарно-побутовій обрядовості поліщуків

С. М . Захарченко (м. Переяслав -Хмельницький) Прикмети та повір’я, пов’язані з народженням дитини на Переяславщині у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. (на матеріалах польових досліджень автора)

Т. І. Карандєєва (м. Київ) Ткацтво у с. Нова Басань Чернігівської області

Н. М. Шпак (м. Вінниця) Ткацтво с.Северинівки Жмеринського району Вінницької області.

В. П. Максим (м. Київ) Хліб у поховальному обряді с.Старокозаче Одеської обл.

В. Д. Конвай (м. Київ) Традиційна весільна обрядовість у сучасних Інтернетресурсах

О. Г.Таран (м. Київ) Поховальна обрядовість українців Житомирщини (за матеріалами експедиції 2009 року)

С. В. Сіренко (м. Київ) Рибальський промисел на Донбасі (з досвіду експедиції 2009 року)

С. П. Моісеєнко (о. Хортиця) Популяризація народних традицій, свят та обрядів в науково-освітній роботі Національного заповідника «Хортиця»

Н. С Зяблюк (м. Київ) Молодь в обрядовості Масниці

І. В.Гаврилюк (м. Миколаїв) Народні свята на уроках народознавства в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї

Л. В. Давидовська (м. Київ) Традиційні ремесла і промисли у виставкових проектах Національного музею Т.Шевченка

Г. М.Савка (м. Тернопіль) Народні промисли, ремесла : традиції та сучасність – спільні проекти Тернопільського обласного краєзнавчого музею та Тернопільського обласного методичного центру народної творчості

Р. Р. Кобальчинська (м. Київ) Показ традиційного промислу»Сирна іграшка Гуцульщини» в інтер’єрі хати с.Шепіт

О. П. Громова (м. Київ) Показ промислу ліжникарства в інтер»єрі гражди із села Яворів Косівського р-ну Івано-Франківської обл..

Р.В. Дубина (м. Київ) Решетницький промисел в с. Липовиця Рожнятівського р-ну Івано-Франківської обл.

І.О. Боса  (м. Київ) Культурно-мистецький процес і розвиток музейної справи в Єлисаветграді кінця ХІХ- початку ХХ ст. (нові архівні матеріали)